HABERLER

ÇED DUYURUSU

                                                                - DUYURU –

 

             Bilecik İli, Pazaryeri İlçesi, Karaköy Köyü sınırlarında yer alan İR:69635 (ER:2275518) ruhsat no.lu sahanın 23,70 hektarlık kısmında, ÇED Yönetmeliğinin 15. Maddesi uyarınca Termal Madencilik İnşaat ve Yatırım A.Ş tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ( 105.000 ton/yıl kapasite artışıyla toplamda 130.000 ton/yıl kapasiteye ulaşan ) ‘‘ NA-Feldispat Ocağı Faaliyeti Kapasite Artışı Projesi’’ için E-ÇED internet başvuru adresine  ( http://eced.csb.gov.tr ) yüklenen Proje Tanıtım Dosyası incelenmiş ve gereğince söz konusu  ‘‘ NA-Feldispat Ocağı Faaliyeti Kapasite Artışı Projesi’’ ne Müdürlüğümüzce ‘‘ Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’’ kararı verilmiştir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                         BİLECİK VALİLİĞİ

                                                    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Önemli Linkler