MECLİS KARARLARI

BELEDİYE OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Belediye Olağan Meclis toplantısı  6 Temmuz 2018 günü Belediye Meclis toplantı salonunda yapıldı. Belediye Başkanımız Muaffer Yalçın Başkanlığında yapılan toplantıya   

                 katılamayan  Belediye

Meclis  Üyeleri  Şakir  FİLİZLİ  ve  Halil COŞAR'ın izinli  sayılmasına  mevcudun oybirliği ile

karar verildi.

 

 

     İmar Yolu içerisinde kalan Mülkiyeti Orhan YAĞCI'ya ait Çarşı Mah.389 ada 53 bulunan

581  m2. Ahşap  Ev  ve  Bahçe  vasıflı  taşınmazın  kamulaştırlması  için  Encümene   yetki

 verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

       

 

           

 

              5393 Sayılı Kanunun 85.maddesi ile 237 Sayılı Taşıt Kanunun  bazı maddeleri

değiştirilmiştir.237 Sayılı Taşıt Kanununun değiştirilen hükmü gereği;

 

 

          Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Belediyemize  şartsız hibe edilen 2018 model Ford

CARGO-1833  marka  NM0KKXTP6KJT91279  şasi nolu Vidanjörün Belediyemiz  İtfaiyesinde

kullanılmak üzere  Belediye Meclisince kabul edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

             

 

 

 01.03.2018 tarih ve 10 sayılı  Encümen Kararı ile Belediyemiz adına yoldan ihdas işlemi

yapılan  272  ada  10-11 nolu  parsellerdeki  yerlerin satışı için Encümene  yetki verilmesine

mevcudun oybirliği ile karar verildi.

       

 

 

         Koruma Amaçlı İmar Planında yapılacak olan değişilkliğin  yerinde incelenmesi için

 

İmar Komisyonuna sevk edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 
             

 

   

 

             

 

 

          Nazım  İmar Planında yapılacak olan değişikliğin yerinde incelenmesi için  İmar

 Komisyonuna sevk edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

             

 

   

 

             

 

   
   
                   
 

                5393  Sayılı  Kanunun 18,48 ve 49. Maddeleri  ve  Belediye  ve  Bağlı  Kuruluşları ile

 

 

Mahalli   İdare  Birlikleri  Norm  Kadro  İlke ve  Standartlarına  Dair Yönetmelik'in 11.Maddesine

 

 

göre Norm  Kadromuzda  boş  bulunan  ve  kullanılmayan  kadrolar  yeniden düzenlenerek

 

 

boş  kadro  Unvan  (II)  sayılı  cetvelin  ekte belirtildiği  şekliyle kabul edilmesine mevcudun

 

 

oybirliği ile karar verildi.

         

 

 

Önemli Linkler