MECLİS KARARLARI

2018 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Belediye meclisimiz Mayıs ayı olağan meclis toplantısı  için Belediye Başkanımız Muzaffer YALÇIN Başkanlığında toplandı . 

Toplantıda alınan kararlar  ,

 

1   Belediyemiz  Meclis  üyelerinden  H.İbrahim YANİÇ,Recep AKTAŞ,Süleyman KAHRAMAN'ın  
   vermiş oldukları  önergenin  gündeme alınmasına  oybirliği  ile karar verildi.    
2
  2  0  1 7     Y  I  L  I      G  İ  D  E  R     
2 1    5    1    51   Belediye Başk.Yap.Öd. : 38.767,02 TL.
  1    5    1    52   Belediye Mec.Üy.Yap. : 33.912,66 TL.
  1    5    1    90   Diğ.Pers.Yap.Diğ.Öd. : 42.378,35 TL.
  3    3    1     1   Yurt.Geç.Gör.Yoll. : 29.448,40 TL.
  3    5    1     3   Bilgisayar Hiz.Alımı : 1.800,00 TL.
  3    5    9     3    Kurslara Kat.Giderl. : 9.892,40 TL.
  3    6    1     1   Temsil Ağır.Tör.Fu.Or. : 188.371,80 TL.
  5    2    5     2     Belediyelere : 0,00 TL.
  5    3    1     1     Dernek,Birlik.Kur.Karş 31.503,58 TL.
  5    4    7     1   Muhtaç ve Körlere Yardım : 750,00 TL.
  5    4    9     1   Hane Halk.Yap.Diğ.Trn. : 4.340,00 TL.
  1    1    1     1   Temel Maaşlar : 304.383,37 TL.
  1    1    2     1   Zamlar ve Tazminatlar  : 283.539,66 TL.
  1    1    4     1   Sosyal Haklar : 85.348,46 TL.
  1    1    5     1   Ek Çalışma Karşılıkları : 36.481,45 TL.
  1    3    1     1   Sürekli İşçilerin Ücrt. : 543.394,02 TL.
  1    3    1     2   Geçici İşçilerin Ücrt. : 0,00 TL.
  1    3    4     1   Sür.İşçilerin Fazla Mes. : 105.156,57 TL.
  1    3    3     1   Sürekli İşçilerin Sosyal Hk. : 30.849,03 TL.
  1    1    9     1   Diğer Personel Gid. : 0,00 TL.
  2    1    6     1   Sos.Güv.Pirim Öd. : 68.254,03 TL.
  2    1    6     2   Sağlık Pirimi Ödemeleri : 55.608,30 TL.
  2    3    6     1   Sosyal Sigortalar Kurumuna : 99.275,75 TL.
  2    3    6     2   Sağlık Pirimi Ödemeleri : 0,00 TL.
  2    3    4     1   İşsizlik Sigortası Fonuna : 9.927,54 TL.
  3    1    2     1   Gıd.Ür.İç.Al. : 57.957,18 TL.
  3    1    9     1   Diğ.Mal ve Mlz. Alm. : 194,157,73 TL.
  3    2    1     1   Kırtasiye Alım. : 19.161,52 TL.
  3    2    1     3   Periyodik yayın Alm. : 21.512,20 TL.
  3    2    1     4   Diğer Yayın Alımları : 9.475,40 TL.
  3    2    1    90   Diğ.Kırs.ve Bür.Mlz. : 31.481,68 TL.
  3    2    2     2   Temiz.Mlz.Alımları : 76.556,11 TL.
  3    2    3     1   Yakacak Alımları   16.696,47 TL.
  3    2    3     3   Elektrik Alımları : 271.491,65 TL.
  3    2    3    90   Diğer Enerji Alım.                  :                         : 72.640,03 TL.
  3    2    4     1   Yiyecek Alım. : 63.313,39 TL.
  3    2    4     2   İçecek Alım : 15.449,69 TL.
  3    2    5     1   Giy.Alım.(Kiş.kuşam) : 14.555,70 TL.
  3    2    5     2   Spor Mlz.Al. : 23.029,60 TL.
  3    1    4     1   Kereste Ürün.Alımı : 4.579,22 TL.
  3    4    3     1   Vergi Öd.ve Benz.Gid.   TL.
  3    4    2     4   Mahkeme Harç.Gid. : 10.313,36 TL.
                 
 
    Belediyemiz  2017 Yılı  Kesin Hesap  Cetvelleri  üzerinde  yapılan  tetkik ve incelemelerden  
sonra 10.904.775,00  TL lik  2017 Yılı  Bütçesine  karşılık,9.819.857,33 TL lik  Gelir sağlandığı  
karşılığında ise  9.677.247,10 TL.Gider olduğu tespit edilerek karar altına alınmış ve   oybirliği  
ile kabul edilmiştir.                
                   
                   
2  0  1 7    Y I L I    G E L İ R     
                   
Merkezi İdare Vergi Gelir Al.   : 4.877.659,07   TL    
İlan  Reklam  Vergisi.   : 11.858,23   TL    
Bina  Vergisi.     : 99.891,84   TL    
Arsa  Vergisi.     : 30.054,12   TL    
Arazi  Vergisi.     : 8.012,79   TL    
Haberleşme  Vergisi.   : 1.869,61   TL    
Elektrik ve Havagazı Tüketim  Vergisi. : 99.144,20   TL    
Yangın  Sigorta  Vergisi.   : 3.937,61   TL    
Ç. T. V.       : 50.201,14   TL    
Diğer Harçlar     : 461,50   TL    
İşgal  Harcı.     : 38.701,50   TL    
6736 say.kan.kap.geç öd.zammıı : 386,95   TL    
Diğer Bina Satış Gel.     466.930,00   TL    
Tellallık  Harcı.     : 98,45   TL    
Hayvan Kesim Muayene Denetleme Harcı : 88.699,52   TL    
Yapı Kullanma İz.Harcı   : 411,66   TL    
Bina inşaat Harcı     : 41.965,20   TL    
İşyeri  Açma  İzin  Harcı.   : 5.030,00   TL    
Zamanında ödenmeyen ücret gelir.Alınacak : 14,00   TL    
Şartname,Basılı Evrak,Form   : 4.698,00   TL    
Ekonomik Hizmetlere ilişkin Gel. : 1.085,00   TL    
Su Hizmetlerine İlişkin Gel.   : 549.784,77   TL    
Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gel. : 71.518,25   TL    
Diğer  Hizmet Gelirleri   : 1.525.870,37   TL    
Su Hizmetlerine İlişkin Kurum : 1.000,00   TL    
Lojman Kira Gelirleri   : 0,00   TL    
Diğer taşınmaz Kira Gelirleri   : 99.157,26   TL    
Ekonomik Hizmetlere ilişkin Kurum Has. : 205,00   TL    
6736 say.kan.kap.tüfe tutarı   : 3.975,58   TL    
6736 say.kan.kap.katsayı tutarı : 3.395,38   TL    
Kanalizasyon Harcamalarına Kat. : 0,00   TL    
Usulsüzlük vergi ziyai ve kaç.cezası : 1.891,50   TL    
Vergi ve Diğ.Amma alack.Gec.Zammı : 32.722,03   TL    
Diğer Vergi Cezaları   : 19,00   TL    
Diğer İdari Para Cezaları   : 14.561,37   TL    
Kişilerden Alacaklar   : 810,00   TL    
Vergi Barışı TEFE Tutarı   : 695,88   TL    
Ölçü Tartı Muayene Harcı   : 2.087,80   TL    
                   
    GENEL TOPLAM :  8.138.804,58   TL    
NAKLİ YEKÜN  
            8.138.804,58 TL  
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhst.Harcı :   800,00 TL  
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler :   477.686,76 TL  
7020 Say.Kan.Kapsamında Geç Öd.Zammı :   13,65 TL  
7020 Say.Kan.Kapsamında Tüfe/Üfe Tutarı : 325,24 TL  
7020 Say.Kan.Kapsamında Katsayı Tutarı : 244,35 TL  
Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yrd. : 962.335,00 TL  
Kişilerden Alınan Bağış ve Yard.   :   30.200,00 TL  
Mahalli İdarelerden Alınan Proje  Yrd. :   203.843,09 TL  
Mevduat Faizleri     :   5.604,66 TL  
                 
                 
                 
                 
    GENEL TOPLAM :           9.819.857,33 TL  
    Nakli  Yekün : 2.905.753,32 TL.
3    4    3    90              Diğer ver.Res.ve harç. : 58.429,37 TL.
3    5    1    90         Diğ.Müş.Fir.ve Kişi : 427.825,44 TL.
3    5    2     1 Posta ve Teg.Gid. : 5.322,40 TL.
3    5    2     2 Telf.Abon.ve Kull.ücr. : 31.056,07 TL.
3    5    2     4                            Haberleşme Cihaz Kull. : 9.179,45 TL.
3    5    2     5 Uydu Haberlş.Gideri : 0,00 TL.
3    5    3    90 Diğer Taşıma Gid. : 9.722,23 TL.
3    5    4     1 İlan Gider.   : 4.400,84 TL.
3    5    4     2 Sigorta Gider : 15.021,92 TL.
3    7    1     1 Büro ve İşyeri Mlz.Al. : 30.695,88 TL.
3    7    1     2 Büro ve İşy. Mak.Techz.Al. : 4.596,10 TL.
3    7    2     1 Bilgi Yaz.alım ve Yaz. : 34.854,25 TL.
3    7    1    90 Diğ.Day.Mlz.Alm. : 19.718,52 TL.
3    9    9    90 Diğ.İlaç Gid. : 3.817,00 TL.
5    2    6    19 Diğ.Yön.Gid.Kat. : 212.678,92 TL.
3    7    3     2 Mak.Techz.bak.ve Onr.gid. :    
        :    
        :    
        :    
        :    
        :    
        :    
        :    
3    2    3     2 Akaryakıt ve Yağ Alımı : 235.391,57 TL.
3    2    9     1 Bahçe Mlz.Alm.Bak.Gid. : 153.266,30 TL.
3    5    1     1 Etüt Proje   : 122.882,55 TL.
5    3    1     1 Der.Bir.Kur.Yrd. : 0,00 TL.
5    4    7    90 Diğ.Sos.Amaç Transfer : 50.128,38 TL.
3    7    1     4 Yangın Kor. : 0,00 TL.
3    7    3     2 Mak.Tecz.Bak.ve Onr. : 64.963,36 TL.
3    7    3     3 Taşıt Bakım ve Onr.Gid. : 86.094,33 TL.
3    8    9     1 Diğ.Taş.Onr.ve Bakım Gid. : 19.090,80 TL.
3    1    8     1  Metal Ürünü Alımı : 50.502,80 TL.
3    8    1     1 Büro Bak.Onr. : 48.355,30 TL.
3    8    2     1 Lojman Bak.Onr.Gid. : 0,00 TL.
3    9    3     2 Mezarlık ve Şehitlik Bakım : 0,00 TL.
3    7    3    90 Diğ.bakım ve Onr.Gid. : 117.093,42 TL.
3    8    6     1 Yol Bak.ve Onr.Gid. : 978.875,78 TL.
6    1    4    90 Diğ.Taşıt Alım. : 0,00 TL.
1    1    6     1        Ödül ve İkramiye : 9.605,80 TL.
6    5    7     2 Hizmet Tesisleri : 181.853,00 TL.
6    5    7     4 Sosyal Tesisler : 3.548.987,41 TL.
7   1    9      1 Dernek,Birlik,Kur.San.Gb. : 11.800,00 TL.
             
6   4    1     90 Diğ.Gayri Menk.Alım ve Kamulaş. : 0,00 TL.
6   4    2     90 Diğ.Arsa Alım ve Kamulaş.Gid.     : 0,00 TL.
6   5    7      8 İçme Suyu Tesisi Yap.Gid.           : 0,00 TL.
6   5    7      9 Kanalizas.Tes.Yapım Gid.            : 0,00 TL.
             
    TOPLAM         :
9.451.962,51
TL
             
             
             
             
               Nakli  Yekün : 9.451.962,51 TL.
1     3    2     1       Sür. İşçiler. İhb.ve Kıd.Taz. : 83.004,01 TL.
1     3     3    2   Geçici İşçilerin Sosyal Hak. : 0,00 TL.
1     3     4    2       Geçi.İşçi. Fazla Mesaileri : 0,00 TL.
1     3     5    1       Sürekli İşçi. Ödü lve İkr. : 30.526,08 TL.
1     3     5    2                              Haberleşme Cihaz Kull.       Geçici İşç.Ödül ve İkr. : 0,00 TL.
3     4     3    1       Vergi Ödem.ve Benz.Gid. : 3.755,00 TL.
3     5     1    5       Harita Yapım ve Alım Gid. : 46.315,00 TL.
6     5     9    1        Diğer Giderler : 61.684,50 TL.
        :    
             
             
             
             
    TOPLAM         : 9.677.247,10 TL
             
             
             
             
             
Muzaffer YALÇIN Halil İbrahim YANİÇ             Recep AKTAŞ  
Meclis Başkanı      Meclis Katibi Meclis Katibi  
             
           
             
             
             
             
             
             
             
             


 

 

               


 

 

 

         

 

 

 

             
3-         07.07.2017  tarih  ve 52  sayılı  Meclis Kararı gereği  çalışmalarına devam eden   İmar  
  Komisyonu İlçemizdeki tehlikeli yapıların tespiti için Zabıta Ekiplerince yerinde gezilmesinden  
  sonra tespit edilen binaların tehlike arz ettiğinden yıkılması için Bina sahiplerine tebligat  
  yapılmasına oybirliği ile karar verildi.           
                 
4-          Beşikli  Mahallesi 177  ada  9  parselde   mevcut cami  bulunmaktadır.Pazaryeri  Nazım   
  İmar  Planı  Revizyon  planlarında ve  Pazaryeri  Uygulama  İmar  Planı  Revizyon  planlarında  
  cami alanı sehven 10 nolu parselde gösterilmiştir.Nazım İmar Planı değişikliği ve Uygulama  
  İmar Planı değişikliği ile yapılan bu hatalar düzeltilmiş olup,177 ada 9 parsel ibadet (cami)  
  alanı,10 parsel ise konut alanı olarak gösterilmesine  oybirliği ile karar verildi.    
                 
5-  26.12.2017 tarih ve 82 sayılı  Encümen Kararı ile Belediyemiz adına yoldan ihdas işlemi  
  yapılan  99  ada  20-21  nolu  parsellerdeki  yerlerin satışı için Encümene  yetki  verilmesine  
 

oybirliği ile karar verildi.

 

dilek ve temenniler  konuşulduktan sonra  toplantı sona erdi .

Önemli Linkler