ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Pazaryeri Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısı yapıldı.

Belediye Kültür Merkezi'ndeki meclis salonunda, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 8 gündem maddesi görüşüldü.

       
1- Belediyemiz  Meclisinin  yetkisinde  bulunan  Belediye  Zabıta  Memurları  
ile İtfaiye Personeline maktuen ödenmesi  gereken aylık   fazla  mesai  ücretinin  tespitine
dair  Meclis  Başkanının   teklifleri   Meclisimizce  görüşülerek;    
Belediyemiz     Zabıta   Memurları  ile   İtfaiye   Personeline    01.01.2018  
tarihinden    geçerli     olmak     üzere    aylık    brüt   263,00   -TL.   Fazla    çalışma  ücreti
verilmesine  oybirliği ile karar verildi.         
             
2- 5393  sayılı Belediye Kanunun 32. maddesi gereğince Meclis Başkan ve   
üyelerinin oturum ücretlerinin , meclis toplantılarına  ve ihtisas  komisyonları  toplantılarına 
katıldıkları  her gün  için 2018  yılı  boyunca 87,18 TL.Olarak  tespit  edilmesine oybirliği ile
karar verildi.            
             
             
3- 5393  Sayılı  Kanunun 18,48 ve 49. Maddeleri ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile 
Mahalli  İdare  Birlikleri  Norm  Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'in 11.Maddesine
göre Norm Kadromuzda boş bulunan ve kullanılmayan kadrolar  yeniden düzenlenerek 
boş  kadro  Unvan  (II)  sayılı  cetvel ile  (VI)  sayılı cetvelin  ekte belirtildiği  şekliyle kabul 
edilmesine oybirliği ile karar verildi.        
             
             
   4- Gülten BELER'in vermiş olduğu dilekçede arsasının imar durumunun değiştirilmesini 
talep etmektedir. Konunun incelenmesi için İmar Komisyonuna  havale edilmesine oybirliği
ile karar verildi.          
             
    5-  Karayolları 14. Bölge  Müdürlüğü  ile  Pazaryerinden  bölünmüş yol kavşağına çıkan 
 sinyalizasyon sisteminin bakım,onarım ve diğer işler için protokol yapılmasına,iş ve işlemler
için Belediye  Başkanına yetki verilmesine  oybirliği ile karar verildi.    
   

Belediye Başkanımız Muzaffer  Yalçın, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, meclis üyelerine teşekkür etti.

Önemli Linkler