MECLİS KARARLARI

2017 YILININ SON MECLİS TOPLANTISI 8 ARALIK CUMA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİ

Pazaryeri Belediyesi 2017 Aralık Ayı

Son Olağan Toplantısı

IMG_0007

 Pazaryeri Belediye Meclisi’nin 2017 Aralık ayı son olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda, Belediye Başkanımız Muzaffer Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 10 gündem maddesi görüşüldü.

Aralık  2017

 

MECLİS  TOPLANTI  GÜNDEMİ

 

08.12.2017

 

 

 

G  Ü  N  D  E  M                            :

 

1- Açılış ve Yoklama 

2- Yeni Mahalle Konağı için kredi talebinin görüşülmesi.

3- Atıksu arıtma tesisi için borçlanma yetkisinin görüşülmesi.

4-Ticaret ve Kültür Merkezi Binasının kat irtifası için Beld.Bşk.

yetki verilmesinin görüşülmesi.

5-Açık Havuzun devir alınmasının görüşülmesi.

6-Arızalı su sayaçlarının ön ödemeliye geçilmesinin görüşülmesi.

7-Greyderin tahsisinin görüşülmesi.

8- Dereboğaz Mah.270 ada 1 ve 7 parselin yıkım kararı

alınmasının görüşülmesi.

9- Dilek ve Temenniler

   10- Kapanış.

1               08.12.2017  tarihinde  yapılan  Olağan  Meclis Toplantısına  katılamayan  Belediye 
  Meclis Üyesi Nasıf ÖZEL'in izinli  sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.  
                 
2           5393 Sayılı Belediye Kanununun  68.Maddesinin  e bendine göre Yeni Mahalle Konağı
  yapımında  kullanılmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğünden 2.000.000,00 TL'ye  kadar
  iç borçlanmanın en son kesinleşmiş bütçe gelirinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre
  belirlenen  yeniden  değerlendirme  oranıyla  arttırılan miktarın  %10 'nu  geçtiğinden  İçişleri
  Bakanlığından   gerekli  izin  alınarak kullanılması için  Belediye  Başkanı Muzaffer YALÇIN'a
  yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.       
                 
3           5393 Sayılı Belediye Kanununun  68.Maddesinin  e bendi  gereği 2872 Sayılı Çevre 
  Kanununun Geçici 4 cü maddesine göre  Atıksu Arıtma ve Evsel nitelikli Katı Atık bertaraf
  tesisi  kurmak  için  İller  Bankası  Genel  Müdürlüğünden  7.500.000,00 TL'ye kadar iç
     borçlanmanın  en son kesinleşmiş bütçe  gelirinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre  
     belirlenen yeniden değerlendirme  oranıyla  arttırılan miktarın  %10 'nu  geçtiğinden İçişleri  
    Bakanlığından gerekli  izin alınarak kullanılması için  Belediye  Başkanı Muzaffer YALÇIN'a  
    yetki verilmesine  mevcudun oybirliği ile karar verildi.        
                 
4     Pazaryeri Belediyesi Ticaret ve Kültür Merkezi binasının kat irtifası  ve kat mülkiyeti için 
  Belediye Başkanı Muzaffer YALÇIN'a yetki verilmesine mevcudun oybirliğiile karar verildi.  
                 
5     5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi  e   bendi gereği Mülkiyeti Gençlik ve Spor
 İl Müdürlüğüne  ait İlçemizde bulunan yüzme havuzunun Belediye Başkanlığımıza tahsisi için
Belediye Başkanı Muzaffer YALÇIN'a yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.  
                 
6    Eski ve tamiri mümkün olmayan su sayaçlarının arızalandığında yerine  ön ödemeli su
   sayacı  takılarak değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.    
                 
7       5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi e ) bendi gereği İl Özel İdaresi Müdürlüğünce
karla mücadele ve yol çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet greyderin Belediye Başkanlığımıza
tahsis  edilmesine, iş  ve  işlemler  için  Belediye  Başkanı   Muzaffer  YALÇIN'a  yetki   verilmesine
mevcudun oybirliği ile karar verildi.          
                 
8 Dereboğaz Camii Yaşatma Derneği Başkanlığının  23.11.2017 tarihinde vermiş oldukları 
dilekçede  270  ada 1 ve 7 parseldeki metruk binanın yıkılması talep edilmektedir.Konunun  
incelenmesi için İmar Komisyonuna sevk edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.  
t                

Belediye Başkanımız Muzaffer  Yalçın, 2017 yılının son toplantısını yaptıklarını belirterek bir yıl içinde ilçe yararına olan tüm işlerde birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerini belirterek  meclis üyelerine teşekkür ederek hayırlı olsun dedi.

Önemli Linkler