MECLİS KARARLARI

PAZARYERİ BELEDİYESİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

NİSAN 2017

 

1- Açılış  ve  Yoklama.

2-2016 Yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.

3- Belediye Encümen Üyeleri Seçimi.

4-İmar Komisyonu  Seçimi.

5-Plan Bütçe Komisyonu Seçimi.

6- İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7- Marmara Belediyeler Birliğine Üye ismi bildirilmesinin  görüşülmesi.

8-2+1 dairelerin satış fiyatının belirlenmesinin görüşülmesi.

9-İş Bankası Bankamatiğinin yer tespitinin görüşülmesi.

10-Çarşı Mah.98 ada 7 parselin Vakıflar Gen.Müd.tahsisinin görüşülmesi.

   11- Dilek ve Temenniler

   12-Kapanış.

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesinin 1.fıkrası gereğince Plan Bütçe

Komisyonu   Üyeliği  seçimi   için  yapılan  gizli  oylama  açık tasnif  neticesinde, Ömer ARIK,

Recep  AKTAŞ,Halil COŞAR'ın 9'ar oy aldıkları  görülerek  Plan  Bütçe  Komisyonu  Üyeliğine

seçilmişlerdir.

           

 

 

                            5393  Sayılı  Belediye   Kanunun  25. maddesinin  1.fıkrası  gereğince  İmar

 

Komisyonu  Üyeliği  seçimi  için yapılan gizli oylama açık tasnif  neticesinde,H.İbrahim  YANİÇ,

Süleyman KAHRAMAN  ve  İsmail TURAN' ın 9 'ar oy  aldıkları  görülerek  mevcudun  oybirliği

 ile İmar Komisyonu  Üyeliğine seçilmişlerdir.

   

 

       

 

 

 

Gizli oy ve açık  tasnif sonunda ; Yapılan Belediye Encümen üyesi seçiminde

 

 

Ömer ARIK  ve  Recep AKTAŞ' ın  9'ar  oy  aldıkları görülmüş, mevcudun oybirliği  ile Belediye

 

 

Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

 

 

             

 

 

 

                       Belediye  Meclisine,  Belediye  Başkanı  Muzaffer  YALÇIN  tarafından  yazılı

 

 

olarak  sunulan  2016  yılı  Faaliyet  Raporu  Meclis  Başkan  Vekili  Süleyman KAHRAMAN 

 

 

tarafından madde  madde okunarak görüşmeye açıldı.

 

 

                         Yapılan   görüşmeler   neticesinde   2016   Yılı   Faaliyet   Raporunun   kabul

 

 

edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

             

 

 

 

             

 

 

 

       Belediye Meclisinin 02.03.2017 tarih ve 22 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk

 

 

 

edilen Cafer USLU,Şaban AKYILDIZ,Mustafa KURUCAN'ın vermiş oldukları dilekçeler

 

 

 

incelenmiş olup, Konut  alanının Ticaret  alanına dönüştürülmesi  için talep edilen İmar

 

 

 

Planı Değişikliğinin uygun olmayacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

             

 

 

 

             

 

 

 

             

 

 

 

             23.11.2015 tarih ve 57 sayılı Meclis Kararı ile Encümene ihale yetkisi verilen ve

 

 

 

Belediyemize bırakılan dairelerden tamamlanmış olan 2+1 dairelerin fiyatının Zemin kat

 

 

 

90,75 m2.lik daire 90.000,00 TL , 2.kat E6 100 m2.lik daire 100.000,00  TL olarak tespit

 

 

 

edilmesine,satış için Encümene yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

             

 

 

 

        İlçemiz Çarşı Meydanında bulunan İş Bankası Bankamik yerinin değiştirilmesinin

 

 

 

İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

             

 

 

 

             

 

 

       Pazaryeri  Belediye  Meclisimizin Nisan  Toplantısının  07/04/2017 tarihli   oturumuında

 

 

 Belediye  Başkanı Muzaffer YALÇIN'ın  sözlü  önergesi  ile  Marmara  Belediyeler Birliğine üye

 

 

olunması  ve  üyelerin  belirlenmesi  ile tüzüğün  kabulü önerisi  mevcudun OYBİRLİĞİ ile kabul

 

 

 edilmiştir

           

 

 

      Marmara Belediyeler Birliğine Birlik Üyesi olarak tüzük uyarınca Belediye Başkanı Muzaffer

 

 

YALÇIN doğal üye, Belediye Meclis üyesi Recep AKTAŞ Asil Üye,   Süleyman KAHRAMAN

 

 

Yedek Üye olarak  mevcudun oybirliği  ile seçilmişlerdir

   

 

 

             

 

 

             

 

 

 

Çarşı Mahalle 98ada 7 parsel de bulunan çeşme ve helanın 01.02.2017 tarihli 1/5000   1/1000

 

 

ölçekli imar planı tadilatında ibadet alanında kalmaktadır.

   

 

 

98 ada 7 parsel taşınmazın üzerinde  ibadet alanı yapmak üzere 5393 sayılı  Belediye Kanununun

 

 

15/h ve 18/ e maddelerine göre Vakıflar Bölge Müdürlüğüne 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisine

 

 

mevcudun oybirliği ile karar verildi.

       

 

Önemli Linkler