MECLİS KARARLARI

MART AYI OLAĞAN MECLS TOPLANTISI 2 MART PERŞEMBE GÜNÜ YAPILDI

 

MART 2017

1- Açılış  ve  Yoklama.

2- Denetim Raporu ile ilgili bilgi verilmesi.

3-Durak Taksi Yönetmeliğinin görüşülmesi.

4- Sokak isminin değiştirilmesinin görüşülmesi.

5-K.Elmalı Tabiat parkı için Beld.Bşk.yetki verilmesinin   görüşülmesi.

6-Marmara Belediyeler Birliğine Üye olunmasının görüşülmesi.

7-Meclis Üyesi Erhan TURAL'ın istifası için Meclisin bilgilendirilmesi.

8-İmar Durum dilekçesinin görüşülmesi.

9- Dilek ve Temenniler

   10- Kapanış.

 

 

13 Temmuz  2005  tarih  ve  25874  sayılı  resmi   gazetede    yayınlanarak

yürürlüğe  giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin

06.01.2017  tarih  ve 1  nolu  kararı ile seçilen  Denetim  Komisyonu  üyelerince   Belediyenin

2016   yılı  gelir  ve  giderleri  ile  Mali Hizmetlerin  inceleme  ve  denetim  sonucu düzenlemiş

oldukları 28.02.2017 tarihli rapor Belediye Meclisine sunularak bilgi  verilmiştir.

 

             

 

               

 

   5393  Sayılı  Belediye Kanununun 2464 sayılı  Beleiye Gelirleri Kanununun ve 2918

 

 

Sayılı  Karayolları Trafik  Kanununun  Belediye ye  verilen  görev  ve yetkilerine dayanılarak

 

hazırlanan Pazaryeri Belediyesi Taksi Durakları ve Toplu Taşımacılık Yönetmeliğinin Kabul

 

edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

   

 

 

             

 

 

             

 

 

      Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile Dereboğaz Mahallesinde

 

 

sokak ismi değiştirilip Ayıcı Arifbey Sokak olarak tespit edilmiştir.

 

 

 

          Sokak  sakinlerinin 20.02.2017  tarihinde vermiş  oldukları dilekçede  sokak isminin

 

Hekimoğlu olarak değiştirilmesini talep ettikleri görülmüş olup,Dereboğaz mahallesindeki

 

 

sokağın isminin Hekimoğlu sokak olarak değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

             

 

 

             

 

 

       Pazaryeri İlçemizin  tanıtımı  ve  turizm  faaliyetlerinden  halkımızın yararlanması için,

 

Orman  ve  Su  İşleri  Bakanlığı  2.  Bölge  Müdürlüğü -  Bilecik   Şube   Müdürlüğüne  bağlı

Küçükelmalı  Tabiat  Parkı'nın  Kapı  girişi  ve Saha Temizliği işletmeciliğinin yapılmasına,iş

ve işlemler ile gerektiğinde harcama yapılması için Belediye Başkanı Muzaffer YALÇIN'a

yetki  verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

   

 

             

 

             

 

 

          Meclis Üyesi Erhan TURAL 17.02.2017  tarihinde Meclis Üyeliğinden istifa ettiğini

 

 

dilekçe ile bildirmiş olup,gereğinin yapıldığı Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

 

             

 

 

                                                               

        

  Cafer USLU,Şaban AKYILDIZ, Mustafa KURUCAN'ın  vermiş oldukları  dilekçelerinde

arsalarının imar durumunun Ticaret alanı olarak değiştirilmesini talep etmektedirler.

 

Konunun incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar

verildi.

           

 

               


 

 

 

Önemli Linkler